REGULAMIN

WKRÓTCE AKTUALNY REGULAMIN IMPREZY 

REGULAMIN

Joga Festiwal. VI Górski Maraton Jogi w Wierchomli
„108 POWITAŃ SŁOŃCA” edycja lato 2018
(zwany dalej: Regulaminem)

§ 1 Wstęp

1. Impreza pod nazwą Joga Festiwal. VI Górski Maraton Jogi w Wierchomli „108 POWITAŃ SŁOŃCA” edycja lato 2018 (dalej zwany Imprezą), organizowana jest przez RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000559165, NIP: 123-129-88-04, Regon: 361593859 oraz Wiktora Morgulec prowadzącego działalność gospodarczą Joga-joga.pl Wiktor Morgulec ul. Perzyńskiego 14 D/37, 01-883 Warszawa, NIP 118 021 44 46, zwanymi dalej Organizatorem.

2. Uczestnikiem imprezy jest osoba fizyczna, która dokona zgłoszenia w sposób określony w Regulaminie, zwana dalej Uczestnikiem.

3. Impreza jest organizowana w dniach 23.08.2018 r. – 26.08.2018 r. na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla (Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna Zdrój).

4. W Imprezie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zdrowe, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Imprezie, z wyłączeniem pracowników Organizatora, oraz członków ich najbliższej rodziny (małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa), a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Imprezy.

5. Udział w Imprezie jest dobrowolny, Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na udostępnienie wizerunku w związku z organizacją imprezy, udostępnienie danych osobowych związanych z udziałem w Imprezie oraz w razie potrzeby ich weryfikację przez Organizatora w oparciu o dokument tożsamości uczestnika. Administratorem danych osobowych w jest Organizator.

6. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika podane podczas zgłoszenia udziału w Imprezie są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Imprezy. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na piśmie na adres Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna Zdrój.

7. Uczestnik stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r nr 101, poz. 926 ), poprzez zgłoszenie udziału w Imprezie, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach wskazanych powyżej.

8. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych bądź odmowa ich weryfikacji może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Imprezie.

§ 2 Zasady przeprowadzenia Imprezy

1. Na stronie internetowej www.maratonjogi.pl, umieszczone są szczegółowe informacje o Imprezie, które są zawarte w Regulaminie.

2. W celu przystąpienia i wzięcia udziału w 4-dniowej imprezie Joga Festiwal. VI Górskim Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” 23-26.08.2018 r. należy:

 • wypełnić Formularz Zgłoszeniowy on-line lub w dniu 23-26.08.2018 r. na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać go Organizatorowi;
 • zaznaczyć Opcję PREMIUM oraz wybrać formę noclegu w ***Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort lub w Domkach Alpejskich;
 • wypełnić i własnoręcznie podpisać Oświadczenie o stanie zdrowia wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.maratonjogi.pl (Zgłoszenie on – line) oraz dostarczyć go Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Imprezy, albo w dniu 23-26.08.2018 r. wypełnić i podpisać to Oświadczenie na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać je Organizatorowi;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Każdemu Uczestnikowi Joga Festiwal. VI Górskim Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” będącemu na pobycie w ***Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort lub w Domkach Alpejskich:

 • przysługuje pakiet startowy VI Górskiego Maratonu Jogi, „108 powitań słońca” w skład którego wchodzi:
  • koszulka z logo Imprezy
  • torba maratonu
  • 1 karnet na wjazd i zjazd wyciągiem krzesełkowym „Wierchomla 1”. Karnet uprawnia do przejazdu wyciągiem krzesełkowym Wierchomla 1
  • woda mineralna
  • kupon konkursowy
 • przysługuje prawo do wzięcia udziału we wszystkich wydarzeniach, zajęciach i atrakcjach w ramach programu Imprezy.

4. Osoby, które chcą uczestniczyć w warsztatach jogi wg programu oraz Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” i chcą wziąć udział w konkursie powinny:

 • wypełnić Formularz Zgłoszeniowy on-line zaznaczając Opcję STANDARD lub w biurze Festiwalu na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla w dniach 23-26.08.2018 r. i przekazać go Organizatorowi;
 • wypełnić i własnoręcznie podpisać Oświadczenie o stanie zdrowia wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.maratonjogi.pl (zgłoszenie on–line) oraz dostarczyć go Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Imprezy, albo w dniu 23-26.08.2018 r. wypełnić i podpisać to Oświadczenie na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać je Organizatorowi;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

5. Aby móc przystąpić do Konkursu i mieć możliwość wygrania nagród wskazanych w § 3 Regulaminu należy uiścić opłatę startową na rachunek

RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz
Nr konta: 80191010482203663719810001 (Deutsche Bank Polska S.A.)

lub u Organizatora w dniu 23-25.08.2017 r. na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla.

6. Opłata startowa wynosi:

 • w przypadku zgłoszenia on – line do 22.08.2018 r.: 108,00 zł
 • w przypadku zgłoszenia na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla w Wierchomli Małej: 120,00 zł

7. Każdy z Uczestników maratonu jogi w ramach Opłaty startowej otrzymuje pakiet startowy, w skład którego wchodzi:

 • koszulka z logo Imprezy
 • torba maratonu
 • 1 karnet na wjazd i zjazd wyciągiem krzesełkowym „Wierchomla 1”. Karnet uprawnia do przejazdu wyciągiem krzesełkowym Wierchomla 1
 • woda mineralna
 • kupon konkursowy.

Osoby, które zaznaczyły Opcję STANDARD uprawnione są do wzięcia udziału w zajęciach jogi przygotowującej do maratonu 23-26.08.2018 r., Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” oraz kolacji wege.

8. Osoby, które wybrały OPCJĘ PREMIUM lub OPCJĘ STANDARD, w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia powinny dokonać płatności na rachunek:

RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz
Nr konta: 80191010482203663719810001 (Deutsche Bank Polska S.A.)

9. Osoby, które chcą uczestniczyć w Maratonie Jogi bez uiszczenia opłaty startowej powinny:

 • wypełnić Formularz Zgłoszeniowy on-line zaznaczając Opcję BASIC lub w dniu 23-26.08.2018 r. na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać go Organizatorowi;
 • wypełnić i własnoręcznie podpisać Oświadczenie o stanie zdrowia wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.maratonjogi.pl (Zgłoszenie on – line) oraz dostarczyć go Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia Imprezy, albo w dniu 23-26.08.2018 r. wypełnić i podpisać to Oświadczenie na terenie kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla i przekazać je Organizatorowi;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10. Osoby, które zaznaczyły Opcję BASIC są uprawnione do udziału w warsztatach jogi wg programu oraz Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA”.

11. W Imprezie mogą wziąć udział:

 • osoby początkujące, które zaczynają ćwiczyć jogę;
 • osoby zaawansowane, które ćwiczą jogę regularnie.

12. Wszystkie zajęcia w ramach programu „Joga Festiwal. VI Górski Maraton Jogi 108 powitań słońca” są bezpłatne dla Gości kompleksu Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla.
O udziale w warsztatach decydują zapisy w biurze maratonu.
Zapisy na warsztaty w dniach 23-26.08.2018 r. w godzinach otwarcia biura (godziny rejestracji uwzględnione w programie).
Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich warsztatach tematycznych, lecz jednorazowo w przypadku każdego tematu.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie imprezy.

Plan imprezy:

PROGRAM
Joga Festiwal. VI Górski Maraton Jogi w Wierchomli „108 powitań słońca”
Termin: 23-26.08.2018 r.

23.08.2018 r., czwartek

 • 17:00 – 18:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 17:30 – 19:00 – JOGA DYNAMICZNA  zajęcia poprowadzi Gość specjalny Maratonu – Katarzyna Enerlich
 • 17:30 – 19:00  Joga dla dzieci – zajęcia poprowadzi Agnieszka Lasota
 • 20:00 – 22:00 – Spotkanie Happy Evolution – 10 kroków do zdrowia, szczęścia i równowagi – zajęcia poprowadzi redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni Żaneta Geltz

24.08.2018 r., piątek

 • 8:00 – 9:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 8:00 – 9:30 – JOGA FUNKCJONALNA – zajęcia poprowadzi Gość specjalny Maratonu – Katarzyna Enerlich
 • 9:00 – 17:00 – Klub Wierchołka – opieka animatorek
 • 9:00 – 10:00 – Warsztat kulinarny Blenduj dla zdrowia i urody – roślinne warsztaty z Magdą „Surojadek” Olszewską – GRUPA I
 • 9:00 – 10:30 – Zajęcia botaniczno-zielarskie w terenie „Co w trawie zdrowie daje?” – Marzena Andrzejewska oraz Irena Branbor, plener, GRUPA I dorośli
 • 10:30 – 11:15 – Joga dla dzieci – zajęcia poprowadzi Agnieszka Lasota
 • 10:30 – 11:30 – Warsztat kulinarny Blenduj dla zdrowia i urody – roślinne warsztaty z Magdą „Surojadek” Olszewską – GRUPA II
 • 10:30 – 12:00 – Zajęcia botaniczno-zielarskie w terenie „Co w trawie zdrowie daje?” – Marzena Andrzejewska oraz Irena Branbor, plener, GRUPA II dorośli
 • 12:00 – 13:00 – Warsztat kulinarny Blenduj dla zdrowia i urody – roślinne warsztaty z Magdą „Surojadek” Olszewską – GRUPA III
 • 12:00 – 13:30 – Zajęcia botaniczno-zielarskie w terenie „Co w trawie zdrowie daje?” – Marzena Andrzejewska oraz Irena Branbor, plener, GRUPA III dzieci
 • 12:00 – 13:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 12:00 – 13:30 – JOGA FUNKCJONALNA – poprowadzi Radek Rychlik
 • 14:00 – 15:00 – przerwa obiadowa
 • 14:30 – 16:30 – joga w formule RUCH – ODDECH – RELAKS – prowadzi Wiktor Morgulec
 • 17:00 – 18:00 – Yogattractive – naturalny anti-aging twarzy – zajęcia poprowadzi Olga Szemley, GRUPA I
 • 17:00 – 18:00 – „Zadbaj o siebie sam” – warsztaty kosmetyków naturalnych, zajęcia poprowadzą Ewa Sikorska-Trzcińska i Janusz Trzciński z firmy Majru, GRUPA I
 • 18:00 – 19:00 – Yogattractive – naturalny anti-aging twarzy – zajęcia poprowadzi Olga Szemley, GRUPA II
 • 18:00 – 19:00 – „Zadbaj o siebie sam” – warsztaty kosmetyków naturalnych, zajęcia poprowadzą Ewa Sikorska-Trzcińska i Janusz Trzciński z firmy Majru, GRUPA II
 • 19:00 – 20:00 – Yogattractive – naturalny anti-aging twarzy – zajęcia poprowadzi Olga Szemley, GRUPA III
 • 19:00 – 20:00 – „Zadbaj o siebie sam” – warsztaty kosmetyków naturalnych, zajęcia poprowadzą Ewa Sikorska-Trzcińska i Janusz Trzciński z firmy Majru, GRUPA III
 • 20:30 – 21:30 – koncert na Gongi i Misy Tybetańskie – Adam Lis, sala A+B
 • 21:30 – 22:30 – koncert na Gongi i Misy Tybetańskie – Adam Lis, sala A+B

25.08.2018 r., sobota

 • 8:00 – 9:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 8:00 – 9:00 – JOGA FUNKCJONALNA – zajęcia poprowadzi Gość specjalny Maratonu – Katarzyna Enerlich
 • 9:00 – 10:00 – Zajęcia przygotowujące do Maratonu jogi – prowadzi Wiktor Morgulec
 • 9:00 – 17:00 – Klub Wierchołka – opieka animatorek
 • 10:00 – 11:00 – Joga dla dzieci – zajęcia poprowadzi Agnieszka Lasota
 • 10:00 – 11:30 – Warsztat „Spokojny oddech, spokojny umysł – metoda Butejki w praktyce. Czyli dlaczego warto oddychać mniej” – zajęcia poprowadzi Anna Ryczek – GRUPA I
 • 10:00 – 11:00 – Słodki warsztat kulinarny z Fundacją Szczęśliwi Bez Cukru prowadzi dietetyczka fundacji Szczęśliwi Bez Cukru, Małgorzata Sobczyk, GRUPA I
 • 11:30 – 13:00 – Warsztat „Spokojny oddech, spokojny umysł – metoda Butejki w praktyce. Czyli dlaczego warto oddychać mniej” – zajęcia poprowadzi Anna Ryczek – GRUPA II
 • 11:30 – 12:30 – Słodki warsztat kulinarny z Fundacją Szczęśliwi Bez Cukru prowadzi dietetyczka fundacji Szczęśliwi Bez Cukru, Małgorzata Sobczyk, GRUPA II
 • 12:30- 13:30 – Słodki warsztat kulinarny z Fundacją Szczęśliwi Bez Cukru prowadzi dietetyczka fundacji Szczęśliwi Bez Cukru, Małgorzata Sobczyk, GRUPA III
 • 12:00 – 13:00 – BIURO MARATONU – rejestracja uczestników, zapisy na warsztaty oraz wydanie pakietów startowych
 • 14:30 – 16:00 – „108 Powitań Słońca” – VI Górski Maraton Jogi na górze Wierchomla + koncert na Gongi i Misy Tybetańskie
 • 18:00 – Wspólny posiłek vege grill z udziałem gości specjalnych oraz rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród – taras Restauracji Tysina

26.08.2018 r., niedziela

 • 8:00 – 9:00 – BIURO MARATONU – zapisy na warsztaty
 • 8:00 – 9:30 – JOGA FUNKCJONALNA – zajęcia poprowadzi Gość specjalny Maratonu – Katarzyna Enerlich
 • 9:00 – 17:00 – Klub Wierchołka – opieka animatorek
 • 9:00 – 10:30 – Warsztat kulinarny – „Kuchnia nie tylko dla joginów, czyli jak czerpać siłę z roślin” – warsztaty z Violettą Domaradzką i Robertem Zakrzewskim, autorami książek kulinarnych i pomysłodawcami Biegu Wegańskiego, GRUPA I
 • 9:00 – 10:30 – Zajęcia botaniczno-zielarskie „Co w trawie zdrowie daje?” – Marzena Andrzejewskaoraz Irena Branbor, warsztaty w sali, GRUPA I
 • 10:30 – 11:45 – Joga dla dzieci – zajęcia poprowadzi Agnieszka Lasota
 • 10:30-12:00 – Warsztat kulinarny – „Kuchnia nie tylko dla joginów, czyli jak czerpać siłę z roślin” – warsztaty z Violettą Domaradzką i Robertem Zakrzewskim, autorami książek kulinarnych i pomysłodawcami Biegu Wegańskiego, GRUPA II
 • 10:30-12:00 – Zajęcia botaniczno-zielarskie „Co w trawie zdrowie daje?” – Marzena Andrzejewskaoraz Irena Branbor, warsztaty w sali, GRUPA II
 • 12:00-13:30 – Warsztat kulinarny – „Kuchnia nie tylko dla joginów, czyli jak czerpać siłę z roślin” – warsztaty z Violettą Domaradzką i Robertem Zakrzewskim, autorami książek kulinarnych i pomysłodawcami Biegu Wegańskiego, GRUPA III
 • 12:00-13:30 – Zajęcia botaniczno-zielarskie „Co w trawie zdrowie daje?” – Marzena Andrzejewskaoraz Irena Branbor, warsztaty w sali, GRUPA III

13. Organizator nie zapewnia w ramach Imprezy noclegu, szatni dla Uczestników ani    ubezpieczenia uczestników w jakimkolwiek zakresie.

14. Udział w każdym z elementów programu Imprezy jest dobrowolny. Brak udziału w którymkolwiek z elementów programu Imprezy nie uprawnia do żądania zwrotu Opłaty startowej w jakiejkolwiek części.

15. Nad prawidłowym przebiegiem Maratonu i przyznaniem nagród czuwał będzie zespół arbitrów Maratonu, w skład którego będą wchodziły osoby powołane przez Organizatora.

16. Podczas Maratonu „108 POWITAŃ SŁOŃCA” 25.08.2018 r. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną to jest obecność w czasie Maratonu ratownika medycznego.

17. Pierwsza część Maratonu polega na:
• wykonaniu serii ćwiczeń „108 POWITAŃ SŁOŃCA” w swoim tempie, pod okiem Prowadzącego – zwane dalej Ćwiczeniami;
• po zakończeniu przez prowadzącego Ćwiczeń następuje koniec pierwszej części Maratonu.

18. Zespół arbitrów ma obowiązek nakazać Uczestnikowi zakończenie wykonywania Ćwiczeń w przypadku stwierdzenia przez ratownika medycznego u Uczestnika znacznego zmęczenia fizycznego zagrażającego jego zdrowiu bądź życiu.

19. Od decyzji Zespołu arbitrów nie ma odwołania.

20. Uczestnik jest zobowiązany:
• wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, we właściwej odzieży sportowej podczas wszystkich zajęć organizowanych w ramach Imprezy,
• stosować się do poleceń prowadzącego ćwiczenia, pokazy lub zajęcia oraz do poleceń nadzoru medycznego,
• wykonywania ćwiczeń w stanie trzeźwości i nie będąc pod wpływem środków odurzających podczas wszelkich zajęć organizowanych w ramach Imprezy.

21. Organizator oraz wyznaczeni przez niego prowadzący ćwiczenia, a także członkowie opieki medycznej są uprawnieni do niedopuszczenia do udziału w zajęciach w ramach Imprezy osób:
• których stan fizyczny wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
• nieposiadających właściwej odzieży sportowej,
• wykonujących ćwiczenia w sposób niebezpieczny dla siebie lub otoczenia.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia związane z nieprawidłowym wykonywaniem ćwiczeń, podanie nieprawdziwych informacji w Formularzu Zgłoszeniowym oraz Oświadczeniu o stanie zdrowia, za nieprzestrzeganie Regulaminu lub poleceń osoby prowadzącej ćwiczenia jak również za wypadki lub kontuzje powstałe w wyniku wykonywania ćwiczeń.

23. Podczas drugiej części Maratonu Uczestnicy dysponować będą czasem 15 minut na wpisanie propozycji hasła reklamowego na temat wskazany na kuponie (zwany dalej Konkursem):
• pomysły wpisywane będą na kuponach konkursowych, które Uczestnicy otrzymali w pakiecie startowym. Kupony będą podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika;
• hasła mogą być wpisywane przez uczestników od momentu odebrania pakietu startowego
• jedna osoba może wpisać maksimum 5 haseł reklamowych
• po upływie 15 min. zespół arbitrów zbierze wszystkie kupony i przystąpi do weryfikacji podanych haseł reklamowych. Kupony nie będą przyjmowane po upływie czasu wyznaczonego na ich wypełnianie.

24. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania hasła:
• które zawiera w swojej treści słowa niecenzuralne
• które zawierają więcej niż 30 znaków łącznie ze spacjami
• które już istnieją na rynku polskim
• zawierają nazwę lub hasło już zastrzeżone prawami autorskimi.

25. Powołany przez Organizatora zespół arbitrów podczas godzinnej narady wyłoni spośród wszystkich haseł trzy najciekawsze, które zostaną nagrodzone zgodnie z § 3 Regulaminu. po godzinnej naradzie, wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone przez Organizatora.

26. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do haseł na rzecz Organizatorów na wszelkich znanych w dacie Imprezy polach eksploatacji oraz praw zależnych do hasła reklamowego.

§ 3 Nagrody, odbiór nagród i podatek

1. Organizator jako nagrody przewidział:
• za zajęcie I miejsca – wyjazd z jogą do Wierchomli lato 2019 – łączna wartość nagrody 2.309,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięć zł 0/100) zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 230,90 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 90/100), nagroda pieniężna zostanie potrącona i pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i wygranych niepieniężnych;
• za zajęcie II miejsca – profesjonalny zestaw do jogi (mata do jogi, profesjonalny pokrowiec na matę do jogi, 2 paski, 2 klocki drewniane, 2 pianki do świecy, wałek, koc do jogi 90% wełny) – łączna wartość nagrody 701,00 zł (słownie: siedemset jeden złotych 0/100);
• za zajęcie III miejsca – zestaw 3 płyt DVD do jogi, medytacji i kuchni wegetariańskiej o łącznej wartości 152 zł (sto pięćdziesiąt dwa złote).

2. Zwycięzcy nagród pieniężnych są obowiązani zapłacić zryczałtowany podatek od nagród i wygranych w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody (art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.).

3. Wyjazd z jogą do Wierchomli lato 2019 obejmuje:
• siedem noclegów w pokoju 1-osobowym w ***Hotelu Wierchomla SKI&SPA Resort
• siedem wegetariańskich śniadań w formie bufetu, siedem wegetariańskich obiadokolacji w formie bufetu
• udostępnienie sali oraz materiałów do ćwiczeń jogi: koce, wałki, pianki, paski, klocki, krzesła
• karnet na zajęcia jogi – 4 x 1,5 godziny zajęć dziennie do wyboru: dwie poranne oraz dwie popołudniowe sesje dla początkujących i zaawansowanych
• możliwość korzystania z hotelowego kompleksu wellness przez okres pobytu w Hotelu w ramach Wyjazdu: basenu, jacuzzi, sauny parowej, sauny suchej tzw. fińskiej, otwartego solarium – słoneczna łączka, siłowni
• bezpłatny parking przez okres pobytu w Hotelu w ramach Wyjazdu
• bezprzewodowy bezpłatny Internet przez okres pobytu w Hotelu w ramach Wyjazdu.
Wyjazd z jogą do Wierchomli lato 2019 może zostać zrealizowany w miesiącu sierpniu 2019 r. w dniach od soboty do soboty, w terminie wskazanym przez Organizatora najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu 519 539 029 lub mailowo na adres dorota.oktaba@wierchomla.com.pl.

4. Organizator odprowadzi należny zryczałtowany podatek od wygranych niepieniężnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

5. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić pisemnie odbiór nagrody.

6. Warunkiem odebrania nagrody jest obowiązkowa obecność zwycięzcy.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Imprezy, jeżeli liczba Uczestników zgłoszonych do dnia 17.08.2018 r. jest mniejsza niż 50 osób. W takim przypadku Organizator powiadomi o odwołaniu Imprezy osoby, które dokonały Zgłoszenia on-line na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu najpóźniej do dnia 20.08.2018 r.

2. W przypadku odwołania Imprezy organizator dokona zwrotu Opłaty startowej na rachunek, z którego dokonano zapłaty Opłaty startowej, a w przypadku uiszczenia Opłaty startowej przekazem pocztowym zwrot Opłaty startowej nastąpi przekazem pocztowym na adres wskazany w Zgłoszeniu w terminie 21 dni od daty odwołania Imprezy.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.04.2018 r. i dostępny jest na stronie internetowej www.maratonjogi.plwww.joga-joga.plwww.wierchomla.com.pl

4. Zawody, których warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie są grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540).

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2018 r.

ODBIERZ DARMOWY KURS JOGI!

Zapisz się, żeby otrzymać mailem 6-dniowy, darmowy kurs jogi. Dowiedz się jak wykonywać sekwencję podstawowych pozycji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Joga-Joga.pl, ul. Perzyńskiego 14D / 37, 01-883 Warszawa, w celu otrzymywania newslettera. Swoje dane podaję dobrowolnie i jestem świadom(a) prawa dostępu do nich oraz ich poprawiania.