Regulamin

Joga Festiwal. XI Górski Maraton Jogi w Wierchomli
„108 POWITAŃ SŁOŃCA” edycja lato 2024
(zwany dalej: Regulaminem)

§1 Wstęp

 1. Turnus pod nazwą Joga Festiwal. XI Górski Maraton Jogi w Wierchomli „108 POWITAŃ SŁOŃCA” edycja lato 2024 (dalej zwany Turnusem), organizowana jest przez RESORT T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000559165, NIP: 123-129-88-04, Regon: 361593859 oraz Wiktora Morgulec prowadzącego działalność gospodarczą Joga-joga.pl Wiktor Morgulec ul. Reymonta 23/181 , 01-843 Warszawa, NIP 118 021 44 46,zwanymi dalej Organizatorem.

1.a  Turnus Joga Festiwal nie jest imprezą masową. Turnus nie jest imprezą sportową ani kulturalną. To wydarzenie zamknięte z ograniczoną liczbą uczestników. Jest to wakacyjny turnus pobytowy z dodatkowymi zajęciami jogi, warsztatami oraz prelekcjami. Informujemy, że Organizatorzy używają nazwy „Festiwal” jedynie z uwagi na rozbudowany program zajęć.

 1. Uczestnikiem turnusu jest osoba fizyczna, która dokona zgłoszenia w sposób określony w Regulaminie, zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Turnus jest organizowany w dniach 18.08.2024 r. – 25.08.2024 r. na terenie kompleksu Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort (Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna Zdrój).
 3.  W turnusie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zdrowe, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnusie.
 4.  Udział jest dobrowolny, Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na udostępnienie wizerunku w związku z organizacją turnusu, udostępnienie danych osobowych związanych z udziałem  oraz w razie potrzeby ich weryfikację przez Organizatora w oparciu o dokument tożsamości uczestnika. Administratorem danych osobowych w jest Organizator.
 5. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika podane podczas zgłoszenia udziału w turnusie są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem turnusu.  Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na piśmie na adres Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort, Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna Zdrój.
 6.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych bądź odmowa ich weryfikacji może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Imprezie.

§2 Zasady przeprowadzenia Imprezy

 1. Na stronie internetowej www.jogafestiwal.pl, umieszczone są szczegółowe informacje o Turnusie które są zawarte w Regulaminie.
 2. W celu przystąpienia i wzięcia udziału w Joga Festiwal. XII Górskim Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” 18-25.08.2024 r. należy:
 • wypełnić Formularz Zgłoszeniowy on-line lub w dniu 18.08.2024 r. na terenie kompleksu Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort i przekazać go Organizatorowi;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 1. Każdemu Uczestnikowi Joga Festiwal. XII Górskim Maratonie Jogi „108 POWITAŃ SŁOŃCA” będącemu na pobycie w ***Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort lub w Domkach na Górce:
 • przysługuje pakiet startowy XII Górskiego Maratonu Jogi, „108 powitań słońca” w skład którego wchodzi:
  koszulka z logo Imprezy
  • torba maratonu
  • 1 karnet na wjazd i zjazd wyciągiem krzesełkowym „Wierchomla 1”. Karnet uprawnia do przejazdu wyciągiem krzesełkowym Wierchomla 1
  • woda mineralna
 • przysługuje prawo do wzięcia udziału we wszystkich wydarzeniach, zajęciach i atrakcjach w ramach programu turnusu w wykupionym czasie pobytu.
 • W Turnusie mogą wziąć udział:
  • osoby początkujące, które zaczynają ćwiczyć jogę;
  • osoby zaawansowane, które ćwiczą jogę regularnie.
 • O udziale w warsztatach decydują zapisy w biurze organizacyjnym.
  Zapisy na warsztaty w godzinach otwarcia biura.
  Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich warsztatach tematycznych, lecz jednorazowo w przypadku każdego tematu. Liczba miejsc jest ograniczona do 50 osób!

§3 Zasady uczestnictwa w zajęciach jogi:

 1. Minimum 2-3 godziny przed zajęciami nie należy nic jeść.
 2. Zajęcia stanowią całość. Nie ma możliwości wejścia na salę w trakcie zajęć ani jej opuszczenia przed końcem.
 3. Ćwiczymy boso: klapki, buty, kapcie zostają przed wejściem na salę. Przed wejściem należy wyłączyć telefony komórkowe. Rzeczy wartościowe, kosztowności, dokumenty, pieniądze i inne należy zabrać ze sobą na salę. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. W czasie zajęć nie należy rozmawiać, żuć gumy, pić wody. Należy zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych.
 5. Przy wykonywaniu ćwiczeń trzeba szczególnie uważać, aby nie doszło do kolizji pomiędzy uczestnikami zajęć. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń nauczyciela.
 6. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, w szczególności: dyskopatia, zwyrodnienie kręgosłupa, choroby serca, stany zapalne, wysokie ciśnienie, niedawno przebyte operacje, kontuzje, urazy i inne należy zgłosić prowadzącemu zajęcia. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z powstaniem urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy zajęć mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 8. Każdy uczestnik zajęć przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania powyższego regulaminu składając własnoręczny podpis z datą.

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie imprezy.

Plan imprezy znajduje się na stronie internetowej www.jogafestiwal.pl pod następującym linkiem:

INFORMACJE DODATKOWE: 

 • doba hotelowa od 16.00 do 12.00 dnia ostatniego
 • doba hotelowa dla uczestników Festiwalu mieszkających w Domkach na Górce przedłużona bezpłatnie do godziny 12:00
 • Wi-fi bezpłatnie
 • we wszystkich punktach gastronomicznych, Recepcji oraz SPA można płacić kartą. Gotówka potrzebna jest do uregulowania opłaty klimatycznej, ewentualnie kupna biletu na wjazd wyciągiem
 • odległość od Domków na Górce do ***Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort wynosi 1200 m/ do Domków na Górce wymagane podejście 200 m w górę
 • istnieje możliwość wwiezienia bagaży do Domku na Górce za dodatkową opłatą – informacje w recepcji Hotelu Wierchomla
 • odległość ***Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort do wyciągu krzesełkowego wynosi 900 m
 • zapisy na WARSZTATY TEMATYCZNE oraz AERIAL JOGĘ w dniach 18-19.08.2024  r. możliwe są w godzinach otwarcia Biura Festiwalu (godziny rejestracji uwzględnione w programie). Liczba miejsc jest ograniczona max .do 50 osób! Proszę zwrócić uwagę na ilość miejsc na każdym z warsztatów. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Podane w programie godziny warsztatów uwzględniają czas konieczny na zmianę grupy warsztatowej
 • Uczestnicy JOGA FESTIWALU otrzymują opaski na rękę, które uprawniają do korzystania z atrakcji zapewnionych podczas Joga Festiwalu
 • dzieci do lat 3 mogą przebywać w Mini-Klubie Wierchołka wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów faktycznych, mimo obecności opiekuna ze strony hotelu.
 • SPA & Wellness (bezpośredni telefon do recepcji Spa z pokoju hotelowego 142)
  Recepcja SPA 18 414 31 42
 • Restauracja „Tysina” oraz Sale szkoleniowe mieszczą się na I piętrze
 • podatek miejski (opłata klimatyczna) – 2,50 zł za osobę za noc płatny gotówką w recepcji hotelu
 • organizator imprezy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie imprezy
 • początkujący – nigdy nie ćwiczyłam/em POZIOM 1 / OPEN
 • ćwiczący nieregularnie – ćwiczę raz na jakiś czas POZIOM 2 / OPEN
 • ćwiczący regularnie – ćwiczę regularnie od min. 1 roku POZIOM 3 / OPEN
 • OPEN – grupa otwarta dla wszystkich

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Turnusu, jeżeli liczba Uczestników zgłoszonych do dnia 04.08.2024 r. jest mniejsza niż 50 osób. W takim przypadku Organizator powiadomi o odwołaniu turnusu osoby, które dokonały Zgłoszenia on-line na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu najpóźniej do dnia 08.08.2024 r.
 2. W przypadku odwołania turnusu organizator dokona zwrotu Opłaty startowej na rachunek, z którego dokonano zapłaty Opłaty startowej, a w przypadku uiszczenia Opłaty startowej przekazem pocztowym zwrot Opłaty startowej nastąpi przekazem pocztowym na adres wskazany w Zgłoszeniu w terminie 21 dni od daty odwołania Imprezy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2024 r. i dostępny jest na stronie internetowej www.jogafestiwal.pl

Warszawa, 31.08.2024 r.

Kontakt

Magdalena Mroczka: 513 027 059

Agnieszka Kunicka: 732 999 400

Ewa Majerska: 534 923 923

zapisy@jogafestiwal.pl

Lokalizacja

Hotel Wierchomla Ski&Spa Resort

Wierchomla Mała 42

33-350 Piwniczna Zdrój

www.wierchomla.com.pl